מצגת חדשה "אננס סיכום ינואר 2017"

מטרת המחקר:

בחינת אמצעים לשיפור איכות וגודל הפרי.

קיצור תקופת הגידול ופריסת הקטיף לאורך כל השנה.

הידע הקיים כיום בארץ איננו מבוסס על ניסויים מסודרים. במסגרת המחקר אנו מנסים לענות על פערי הידע הקיימים בגידול.

לעבור למצגת אננס סיכום ינואר 2017