ברוכים הבאים לאתר מו"פ דרום


מו"פ דרום הוא המו"פ האזורי הראשון שהוקם בישראל. מוקד פעילותו בתחנת הנסיונות שבחוות הבשור, והוא משרת את המועצות האזוריות אשכול, שדות נגב ומרחבים, בשיתוף קק"ל, משרד החקלאות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, החטיבה להתיישבות בסוכנות היהודית, חוקרים ממינהל המחקר החקלאי, מיטב מכוני המחקר והאוניברסיטאות, ומו"פים אזוריים נוספים בארץ.

כמו מו"פים אזוריים אחרים בישראל, עוסק מו"פ דרום במציאת פתרונות הן לבעיות העכשוויות המאפיינות את החקלאות באיזור, והן בפיתוח ארוך טווח בתחומים של טכנולוגיות ייצור והחדרת מוצרים חדשים, תוך ניצול היתרונות היחסיים של האזור.

חדשות ואירועים


סיור בניסויי   בטטה במו"פ דרום 09/10/2023

סיור בניסויי בטטה במו"פ דרום 09/10/2023

תוכנית: סיור בניסויי בטטה – מופ דרום 2023

הרצאות בנושא גידול בטטות וחידושים בלואיזיאנה 18/04/2023

הרצאות בנושא גידול בטטות וחידושים בלואיזיאנה 18/04/2023

הרצאות בטטה Sweetpotato – Prof Don R La Bonte Sweetpotato – Prof Arthur Villordon ייעול ההשקיה לשיפור האיכות והכמות של

יום עיון הגנת הצומח בבתי צמיחה 2023

יום עיון הגנת הצומח בבתי צמיחה 2023

יום עיון הגנת הצומח בבתי צמיחה – לוז

יום עיון השקיה ודישון ינואר 2023

יום עיון השקיה ודישון ינואר 2023

לוז – יום עיון השקיה ודישון ינואר 2023

תחומי פעילות

פרחים
מטעים

תיירות חקלאית

kkl
misrad-hahaklaut
vulcani
shaham
ica
eshkol
sdotnegev
merhavim
negevgalil
histadrut
moetzet
vaada