כנס עגבניות מאכל עונת 2017-2018

מצגות:

ליאור אברהם- סיכום עונה 12.6.18 – שיטות הדלייה בעגבניה

סקירה אקלימית וגידולית -שלי גנץ, כנס עגבניות 2018

קומפוסט אשפת ערים -Segoli Tomatoe 2018-01

סיכום עונת עגבנייה 12.6.18 נגיפים בעגבניות-דר' אביב דומברובסקי

נונה ארליך- מועצת הצמחים – סקירה שיווקיתסיכום עונת עגבניות 2017-18

דר' מולי זקס- הזנה אשלגנית

דר' מולי זקס- בחינת טיוב קרקע והזנה בהשקיה במי התפלה עבחינת זני עגבניות למחזורי גידול קצרים

בחינת זני עגבניות למחזורי גידול קצרים