בחינת סבילות כנות אבוקדו למחלת הדוררת – סיכום 2018

היקף גידול האבוקדו בישראל הינו 70,000 דונם אשר חלק גדול מהם הינם נטיעות צעירות (נוי 2013). לאור ההצלחה החקלאית והכלכלית בשנים האחרונות והביקוש הגובר באירופה, שטחי הגידול מתרחבים לאזור צפון הנגב. אלא שחלק ניכר משטחי הגידול הפנויים לנטיעת אבוקדו שמשו בעבר לגידול תפוח אדמה (תפו"א) ולכן חשודים כמאולחים בדוררת.

בחינת סבילות כנות אבוקדו למחלת הדוררת – סיכום 2018