בחינת זני פלפל ליצוא 2016-17

שתילות פלפל בחבל הבשור מבוצעות בדרך כלל בשני מועדים: המועד הראשון באפריל-מאי בבתי רשת המכוסים ברשתות 50 מש, כשהיעד הוא שיווק פלפל לשוק המקומי; המועד השני ביולי-אוגוסט בבתי צמיחה, כשמרבית היבול מיועד ליצוא. במו"פ דרום מתבצעת מדי שנה בחינת זני פלפל בשיתוף חברות הזרעים, לבחינת זנים המתאימים ליצוא ולגידול, בעיקר באזור הבשור.

מטרת המחקר: בחינת זני פלפל ליצוא המותאמים לאזור הבשור לשתילת סוף הקיץ ולהנבה מהסתיו עד האביב.

הניסוי נערך בחוות הבשור בבית צמיחה, על שטח של דונם אחד, אשר בהיקפו רשת נגד חרקים וגגו מכוסה ביריעת פוליאתילן. על גג המבנה נפרסה רשת צל למשך החודש הראשון ממועד השתילה. להערכתנו, ניתן באופן זה להגיע לתחילת עונת היצוא כשאיכות התוצרת ברמה טובה. הזנים שנבחנו הוצעו לבדיקה על ידי חברות הזרעים וכללו שישה זני פרי אדום בארבע חזרות, זן אחד בתצפית ושני זנים צהובים.

מועד השתילה: 15/08/2016. קטיף הזנים החל בתאריך 15/11/2016 ונמשך עד תחילת מאי. הפירות נקטפו במהלך העונה אחת לשבוע, מוינו לפי האיכות ליצוא, האיכות לשוק מקומי ובררה, נספרו ונשקלו. מדגמי פרי נלקחו לבדיקת חיי מדף ואיכות. הערכות ויזואליות של הפרי הקטוף ומצב הצמחים נעשו פעמיים בעונה.

היבול הכללי של זני פרי אדום נע בין 11.2 ל-13.5 טון לדונם בזנים השונים, והיבול האיכותי בין 5.4 ל- 8.8 טון לדונם. הזן מרכבה התאפיין בגודל פרי המתאים ליצוא בחלק ניכר מהעונה, כאשר בחודשי החורף, ינואר-פברואר, שבהם מתקבל בדרך כלל פרי קטן יותר שמשקלו 185 גרם, הגיע הזן ליבול איכותי של 8.8 טון לדונם, הגבוה מבין הזנים שנבחנו מבחינת האיכות ליצוא, המהווים כ-67% מכלל היבול. זן הביקורת במבחן, הזן מיקו, הגיע ליבול כללי נמוך יותר של 12.3 טון לדונם. בנוסף, נבחן זן אחד בעל פרי צהוב, והזן דנירו שימש כזן ביקורת. הזן 14031 הגיע ליבול כללי של 11.6 טון לדונם וליבול באיכות המתאימה ליצוא של 5.5 טון לדונם בלבד.

בחורף 2016/17 התרחשו שלושה אירועי קרה: האחד בסוף נובמבר, והשניים האחרים במהלך פברואר. גם חודש מרס היה קר מהרגיל. מזג אוויר זה השפיע על הכמות והאיכות של היבול. בחודשי החורף התקבל מעט פרי, ומרבית היבול התרכז בגל האביבי, בחודשים מרס ואפריל. איכות הפרי בחודשים נובמבר-פברואר אמנם הייתה טובה יחסית, אך כאמור, כמות היבול הייתה נמוכה. במהלך האביב, החל מחודש מרס, עלתה כמות הפרי, אך איכות הפרי נפגעה.

דוח – בחינת זני פלפל לייצוא 2016-17