שילוב תכשירים כימיים ואגרוטכניקה – מצגת מכנס מחלות צמחים (בית דגן 6.7.17)

מחלת העורקים המעובים מהווה גורם מגביל לגידול החסה באזור הבשור. בעבודה זו בחנו שילובים של תכשירים קוטלי פטריות שונים בשילוב של חיפוי הצמחים באגריל וחיפוי קרקע בפוליאתילן.כנס מחלות צמחים 2017_איתי אופטובסקי