פיתוח ממשק להדברת מחלת הקימחון בתות תלוי

גידול התות בישראל בהיקף של כ- 3800 דונם, גדל בעיקר כתות שרוע במנהרות נמוכות לא עבירות או תחת
פוליאתילן בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות. שיטת גידול תות שדה בתעלות תלויות פותחה לראשונה בישראל
בחוות הבשור בשנת 1997 וכיום יש כ- 60 דונם בבשור ובמרכז הגדלים באופן זה. עומד הצמחים בשיטת גידול זו
כפול משיטת הגידול המקובלת בקרקע. כמו כן הפרי אינו בא במגע עם הקרקע ולכן חיי המדף טובים יותר,
הנגיעות במחלות ושכיחות הריסוסים מופחתים. בשיטת גידול זו מקבלים הבכרה של היבול הנובעת משימוש
בשתילי גוש ומנפח מצע קטן אשר גורמים להקדמה בהנבה. למרות כל זאת, מחלת הקימחון הינה אחד הנגעים
החשובים בתות שדה וקשה למניעה…

פיתוח ממשק להדברת מחלת הקימחון בתות התלוי