ניסוי לבחינת יעילות נמטוצידים וכנות להפחתת הפגיעה מנמטודות עפצים בעגבניה

הניסוי בוחן את יעילות הנמטוצידים השונים ושימוש בכנות על מנת להפחית את פגיעת נמטודות העפצים בגידול עגבניה. הניסוי ישתל ב-15.5.17.