ממשק לצמצום השימוש בחומרי הדברה בבזיל 2016

ניסוי זה נועד לפתח ממשק הדברה כולל לגידול בזיל, שיעמוד בדרישות האירופיות לשאריות של עד שלושה תכשירי הדברה ולהעדר מזיקי הסגר ומחלות – ממשק לצמצום השימוש בחומרי הדברה בבזיל 2016