ייעול ההשקיה של גידול פלפל בבתי רשת בנגב 2023

מטרת המחקר היתה לפתח ממשקי השקיה לפלפל בבית רשת
בקיץ בנגב המערבי, שמתבססים על נתוני תחנה מטאורולוגית
ועל נתוני טנסיומטרים. נמצא כי שמירה על מתח מים קבוע
וגבוה בקרקע לאורך העונה הוא מיטבי עבור הפלפל הקיצי
בקרקע חולית. מאמר המלא: pilpel talli ilani 2023