הנחיות לטיפול במערכת טפטוף לשטיפת מערכות השקיה

מעת לעת יש לבצע שטיפה של מערכות ההשקיה בהתאם לאיכות המים.
באיכות מים טובים אפשר לבצע שטיפה בסוף הגידול ושוב בתחילה הגידול.
לצורך שטיפת צנרת ההשקיה יש להעלות את לחץ המים בראש המערכת.
שוטפים את המסננים לעתים קרובות ומבצעים שטיפה ידנית של כל מערכות הסינון…

הנחיות לטיפול במערכת טיפטוף