הזמנה לקורס שיטות מתקדמות לגידול ירקות בבתי צמיחה חורף 2018

הנכם מוזמנים לקורס בנושא שיטות מתקדמות לגידול ירקות בבתי צמיחה, ,במועדים המפורטים להלן 2018 אשר יתקיים במהלך החודשים ינואר-מרס בבניין מחוז הנגב של משרד החקלאות ופיתוח הכפר שבחוות גילת.

הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להתעדכן ולהעשיר את ידיעותיהם בנושא גידול ירקות.

הזמ_לקורס_גידול_ירקות_חורף_אביב_2018