דוח בחינת זני פלפל לשתילה אביבית בבשור – קיץ 2016

גדול פלפל באזור הנגב המערבי והקמה והרחבה של שטחי פלפל המגודלים תחת רשתות, מצריכה בדיק ה
והרחבה של מגוון זני פלפל, המיועדים לתקופה זו של השנה, היוצרת רצף הנבה לפלפל הגדל בערבה. יע ד
שיווק הפלפל הוא לשוק המקומי משתילות שמבוצעות בעיקר בחודשים אפריל – מאי בבתי רש ת
מכוסים ברשתות צפופות ( 50 מש). הגידול תחת רשתות צפופות (רשתות מש) הנותנות פתרון לבעיי ת
המצאות כנימות בתקופה זו של השנה מתרחב. חשוב לזכור שמועד סיום הגידול בבתי רשת למיניה ם
דומה, על כן הגידול הארוך יותר בבית רשת 50 מש' יכול לתרום בין 4-2 טון של יבול נוסף עם פר י
איכותי ובעל כושר אחסנה ממושך. גידול הפלפל תחת רשת 50 מש יכול לתת פתרון למניעת חדיר ת
כנימות, אך יש צורך בפתרון למניעת הידבקות בוירוס כתמי הנבילה של העגבנייה, המועבר ע"י תריפ ס
הפרחים המצוי בעונה זו. אחת הדרכים להתמודד עם נזקיו של וירוס זה היא באמצעות שימוש בזני ם
בעלי עמידות לוירוס.
מטרת העבודה: בחינה של זני פלפל בעלי עמידות לוירוס הנשתלים בעונת האביב ומגודלים עד החורף,
תוך בחינת תכונותיהם ההורטיקולטוריות של הזנים והתאמתם לתנאי הגידול בעונת הקיץ.

דוח בחינת זני פלפל לשתילה אביבית בבשור – קיץ 2016