בחינת טיפולים שונים לצמצום אוכלוסיית התריפס בגידול בצל

הניסוי בוחן שימוש באמצעים אגרוטכניים (רשתות שונות), חומרים דוחים (שמנים ארומטיים) ועידוד אויבים טבעיים באמצעות אספקת מזון חלופי (אבקת תירס). הניסוי נזרע ב-8.1.17