בחינת השפעתם של פונגצידים וטיפולים אגרוטכניים על מחלת העורקים המעובים בחסה

מחלת העורקים המעובים גורמת להפחתת יבול משמעותית בתקופת החורף והיא נגרמת על ידי נגיפים המועברים באמצעות פטרייה שוכנת קרקע. בעבודה זו בחנו תכשירים שונים להפחתת הנגיעות בפטריה ושילובם בשיטות אגרוטכניות שונות.השפעת פונגצידים וטיפולים אגרוטכניים על ביג ווין בחסה _ מאמר שדה וירק