הסטוריה

מו"פ דרום, או כפי שנקרא בראשיתו מו"פ המפעל הדרומי הינו המו"פ האיזורי הראשון שהוקם בארץ. בשנותיו הראשונות עסק מו"פ דרום בפיתוח ענפי החקלאות במסגרת התחלת ההתישבות בצפון סיני.

עם השינויים שחלו בעיקבות הסכם השלום שנחתם עם מצריים העתיק מו"פ דרום את פעילותו לאיזור הנגב המערבי והצפוני וכיום מתמקדת פעילותו בתחום המועצות האיזוריות: אשכול, חוף עזה, מרחבים ועזתה.

מו"פ דרום הינו אירגון המשותף לקרן הקיימת לישראל, למשרד החקלאות - מינהל המחקר החקלאי ולחטיבה להתישבות - הסתדרות הציונית העולמית.

מעצם הגדרתו כמו"פ אזורי, עוסק המו"פ הן בפתרונות לבעיות עכשויות המאפיינות את החקלאות באיזור והן בפיתוח ארוך טווח בתחומים של טכנולוגיות יצור מתקדמות והחדרת מוצרים חדשים. תוך ניצול היתרונות היחסים של האיזור.

 

קצת מספרים

0
שנות פעילות
0
חקלאים שמקבלים שירות
0
דונם שטח חקלאי
0
מחקרים מפורסמים