ברוכים הבאים לאתר מו"פ דרום


מו"פ דרום הוא המו"פ האזורי הראשון שהוקם בישראל. מוקד פעילותו בתחנת הנסיונות שבחוות הבשור, והוא משרת את המועצות האזוריות אשכול, שדות נגב ומרחבים, בשיתוף קק"ל, משרד החקלאות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, החטיבה להתיישבות בסוכנות היהודית, חוקרים ממינהל המחקר החקלאי, מיטב מכוני המחקר והאוניברסיטאות, ומו"פים אזוריים נוספים בארץ.

כמו מו"פים אזוריים אחרים בישראל, עוסק מו"פ דרום במציאת פתרונות הן לבעיות העכשוויות המאפיינות את החקלאות באיזור, והן בפיתוח ארוך טווח בתחומים של טכנולוגיות ייצור והחדרת מוצרים חדשים, תוך ניצול היתרונות היחסיים של האזור.

חדשות ואירועים


הנחיות לטיפול במערכת טפטוף לשטיפת מערכות השקיה

הנחיות לטיפול במערכת טפטוף לשטיפת מערכות השקיה

מעת לעת יש לבצע שטיפה של מערכות ההשקיה בהתאם לאיכות המים. באיכות מים טובים אפשר לבצע שטיפה בסוף הגידול ושוב

מפגש מגדלי ירקות – בשור 21.08.2017

מפגש מגדלי ירקות – בשור 21.08.2017

גידול חציל המלצות לגידול עגבנייה המלצות הגנת הצומח בירקות

בחינת זני פלפל ליצוא 2016-17

בחינת זני פלפל ליצוא 2016-17

שתילות פלפל בחבל הבשור מבוצעות בדרך כלל בשני מועדים: המועד הראשון באפריל-מאי בבתי רשת המכוסים ברשתות 50 מש, כשהיעד הוא

דוח בחינת זני פלפל לשתילה אביבית בבשור – קיץ 2016

דוח בחינת זני פלפל לשתילה אביבית בבשור – קיץ 2016

גדול פלפל באזור הנגב המערבי והקמה והרחבה של שטחי פלפל המגודלים תחת רשתות, מצריכה בדיק ה והרחבה של מגוון זני

תחומי פעילות

פרחים
מטעים

תיירות חקלאית

kkl
misrad-hahaklaut
vulcani
shaham
ica
eshkol
sdotnegev
merhavim
negevgalil
histadrut
moetzet
vaada