ברוכים הבאים לאתר מו"פ דרום


מו"פ דרום הוא המו"פ האזורי הראשון שהוקם בישראל. מוקד פעילותו בתחנת הנסיונות שבחוות הבשור, והוא משרת את המועצות האזוריות אשכול, שדות נגב ומרחבים, בשיתוף קק"ל, משרד החקלאות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, החטיבה להתיישבות בסוכנות היהודית, חוקרים ממינהל המחקר החקלאי, מיטב מכוני המחקר והאוניברסיטאות, ומו"פים אזוריים נוספים בארץ.

כמו מו"פים אזוריים אחרים בישראל, עוסק מו"פ דרום במציאת פתרונות הן לבעיות העכשוויות המאפיינות את החקלאות באיזור, והן בפיתוח ארוך טווח בתחומים של טכנולוגיות ייצור והחדרת מוצרים חדשים, תוך ניצול היתרונות היחסיים של האזור.

חדשות ואירועים


בחינת זני פלפל ליצוא 2016-17

בחינת זני פלפל ליצוא 2016-17

שתילות פלפל בחבל הבשור מבוצעות בדרך כלל בשני מועדים: המועד הראשון באפריל-מאי בבתי רשת המכוסים ברשתות 50 מש, כשהיעד הוא

דוח בחינת זני פלפל לשתילה אביבית בבשור – קיץ 2016

דוח בחינת זני פלפל לשתילה אביבית בבשור – קיץ 2016

גדול פלפל באזור הנגב המערבי והקמה והרחבה של שטחי פלפל המגודלים תחת רשתות, מצריכה בדיק ה והרחבה של מגוון זני

ממשק לצמצום השימוש בחומרי הדברה בבזיל 2016

ממשק לצמצום השימוש בחומרי הדברה בבזיל 2016

ניסוי זה נועד לפתח ממשק הדברה כולל לגידול בזיל, שיעמוד בדרישות האירופיות לשאריות של עד שלושה תכשירי הדברה ולהעדר מזיקי

סיכום ניסוי – שילוב חיטוי סולרי ונמטוצידים להפחתת הפגיעה מנמטודות העפצים בגידול עגבניה

סיכום ניסוי – שילוב חיטוי סולרי ונמטוצידים להפחתת הפגיעה מנמטודות העפצים בגידול עגבניה

באופן כללי רמת האילוח בנמטודת העפצים בניסוי היתה נמוכה. למרות ההבדלים ברמות ההדבקה בנמטודות, לא נראתה השפעה מובהקת של הטיפולים

תחומי פעילות

פרחים
מטעים

תיירות חקלאית

kkl
misrad-hahaklaut
vulcani
shaham
ica
eshkol
sdotnegev
merhavim
negevgalil
histadrut
moetzet
vaada