ברוכים הבאים לאתר מו"פ דרום


מו"פ דרום הוא המו"פ האזורי הראשון שהוקם בישראל. מוקד פעילותו בתחנת הנסיונות שבחוות הבשור, והוא משרת את המועצות האזוריות אשכול, שדות נגב ומרחבים, בשיתוף קק"ל, משרד החקלאות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, החטיבה להתיישבות בסוכנות היהודית, חוקרים ממינהל המחקר החקלאי, מיטב מכוני המחקר והאוניברסיטאות, ומו"פים אזוריים נוספים בארץ.

כמו מו"פים אזוריים אחרים בישראל, עוסק מו"פ דרום במציאת פתרונות הן לבעיות העכשוויות המאפיינות את החקלאות באיזור, והן בפיתוח ארוך טווח בתחומים של טכנולוגיות ייצור והחדרת מוצרים חדשים, תוך ניצול היתרונות היחסיים של האזור.

חדשות ואירועים


סיכום ניסוי – שילוב חיטוי סולרי ונמטוצידים להפחתת הפגיעה מנמטודות העפצים בגידול עגבניה

סיכום ניסוי – שילוב חיטוי סולרי ונמטוצידים להפחתת הפגיעה מנמטודות העפצים בגידול עגבניה

באופן כללי רמת האילוח בנמטודת העפצים בניסוי היתה נמוכה. למרות ההבדלים ברמות ההדבקה בנמטודות, לא נראתה השפעה מובהקת של הטיפולים

שילוב תכשירים כימיים ואגרוטכניקה – מצגת מכנס מחלות צמחים (בית דגן 6.7.17)

שילוב תכשירים כימיים ואגרוטכניקה – מצגת מכנס מחלות צמחים (בית דגן 6.7.17)

מחלת העורקים המעובים מהווה גורם מגביל לגידול החסה באזור הבשור. בעבודה זו בחנו שילובים של תכשירים קוטלי פטריות שונים בשילוב

בחינת זני תות שדה בתעלות תלויות 2017

בחינת זני תות שדה בתעלות תלויות 2017

שיטת גידול תות שדה בתעלות תלויות פותחה בחוות הבשור משנת 1997. עומד הצמחים בשיטת גידול זו כפול משיטת הגידול המקובלת בקרקע

מצגת חדשה "אננס סיכום ינואר 2017"

מצגת חדשה "אננס סיכום ינואר 2017"

מטרת המחקר: בחינת אמצעים לשיפור איכות וגודל הפרי. קיצור תקופת הגידול ופריסת הקטיף לאורך כל השנה. הידע הקיים כיום בארץ

תחומי פעילות

פרחים
מטעים

תיירות חקלאית

kkl
misrad-hahaklaut
vulcani
shaham
ica
eshkol
sdotnegev
merhavim
negevgalil
histadrut
moetzet
vaada